מבזקים

יצירת קשר
סטריל –אייר עבור חדרי אורחים, חדרי מנהלה ואזורים ציבוריים.
לחדרי שינה בבתי מלון יש אתגרים לא פשוטים:
- צרכים שונים במיזוג האוויר מחדר לחדר
- לחות גבוהה ורטיבות
- תחזוקה גבוהה של מערכות מיזוג האוויר
- איכות אוויר נמוכה
- ניקוי מתמיד של סלילי הקירור מעובש ומביופילם.

כתוצאה מניקוי מתמיד של יחידות המזגנים יופחתו:
- הוצאות האנרגיה בכ- 15%
- הוצאות תחזוקה
סטריל –אייר מאריכה את חיי מערכות מיזוג האוויר. אנו מעניקים מגוון שלם של פתרונות UVC עבור מערכות מזגנים כמו גם פתרונות ייחודיים. פתרונות סטריל-אייר יכולים להעניק למבנה אישורים לתקן בנייה ירוקה.
סטריל –אייר עבור חדרי אורחים, חדרי מנהלה ואזורים ציבוריים.
לחדרי שינה בבתי מלון יש אתגרים לא פשוטים:
- צרכים שונים במיזוג האוויר מחדר לחדר
- לחות גבוהה ורטיבות
- תחזוקה גבוהה של מערכות מיזוג האוויר
- איכות אוויר נמוכה
- ניקוי מתמיד של סלילי הקירור מעובש ומביופילם.

כתוצאה מניקוי מתמיד של יחידות המזגנים יופחתו:
- הוצאות האנרגיה בכ- 15%
- הוצאות תחזוקה
סטריל –אייר מאריכה את חיי מערכות מיזוג האוויר. אנו מעניקים מגוון שלם של פתרונות UVC עבור מערכות מזגנים כמו גם פתרונות ייחודיים. פתרונות סטריל-אייר יכולים להעניק למבנה אישורים לתקן בנייה ירוקה.